esmaspäev, 18. detsember 2017

Anketeerimine

Anketeerimisel „Mida ma tean Eesti laste kirjandusest“osalesid mõlemate lasteaedade lapsed ja vanemad. Küsitluste analüüs näitab laste teadmisi ja huvi kirjanduse vastu.
Küsitluse viisime läbi lastele kui ka lastevanematele septembri kuu jooksul. Lapsevanemale mõeldud küsitus ei olnud projektis planeeritud, kuid koostasime, viisime küsitluse läbi ning analüüsisime, et projekti lõpus oleks lihtsam teha järeldusi laste ankeetide tulemustest.
Küsitluste analüüsi tulemusena võib kokkuvõtlikult öelda, et kuigi lastele meeldib täiskasvanute poolt raamatute ettelugemine ja ka vanemad peavad seda oluliseks, ei ole lapsed Eesti lastekirjandusega siiski väga tuttavad.  Põhjuseks ei saa välja tuua, et enamus lapsi ja lapsevanemaid on vene rahvusest, kuna mitmete küsimuste vastustest on selgesti nähtav, et  vene õppekeelega Lindakivi lasteaia lapsed oskasid mõningates küsimustes isegi paremini vastuseid välja tuua kui eesti õppekeelega Loitsu lasteaia lapsed.
Seega, vastab Tallinna Loitsu Lasteaia ja Tallinna Lindakivi Lasteaia oletus tõele- tulemuste
parendamiseks on vajalik lastele ja lastevanematele tutvustada laiemalt Eesti Lastekirjandust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar